Dành hàng tỷ đồng để trợ giúp phu nu

Trọng tâm hỗ trợ Sáng kiến phục vụ người ốm Cộng đồng ( CSIP ) , một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận , vừa mời các tổ chức , doanh nghiệp tham dự thời hạn hỗ trợ doanh nghiệp từng lớp 2013 ( SESP 2013 ). Đây là bước đi đi hàng đầu để thực hành hiệp tác giữa CSIP và công ti Diageo Việt Nam trong việc khai triển thời hạn "Plan W - trao quyền phu nu phê chuẩn đào tạo" , qua đó lùng , hỗ trợ các doanh nghiệp từng lớp để đem lại những tác động hăng hái cho Công việc thúc đẩy đồng đẳng giới tại nước ta.
SESP 2013 sẽ sử dụng một phần ngân sách trong gói 16 tỷ đồng mà hãng cam kết dành cho các thời hạn để hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong vòng 5 năm tới. Số tiền này sẽ giúp chị em nâng cao năng lực và vị trí kinh tế , từng lớp sau khi tiếp cận với các dịp đào tạo và lùng việc làm.
Thông qua thời hạn Plan W , doanh nghiệp sẽ kết hợp với các trường dạy nghề để tổ chức khóa đào tạo bartender miễn phí. Trong vòng một đến 2 tháng tới , hơn 1.000 viên chức điều chế , đặc biệt là phu nu sẽ được thụ hưởng từ thời hạn này , góp phần huấn luyện 20.000 viên chức điều chế ở châu Á - mục đích của tập đoàn trong giai đoạn này.
Ở giác độ doanh nghiệp , đồng đẳng giới thường được ghi nhận trong Công việc mộ người cần lao , khi nam - nữ được cư xử đồng đẳng tại nơi làm việc , được đào tạo và trao dịp thăng tiến như nhau. Ông Stephane Gripon , giám đốc điều hành Diageo Việt Nam cho biết đây cũng là một ưu tiên của doanh nghiệp trong 5 năm tới. Công ti dành một ngân sách lớn trong gói 16 tỷ đồng để cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho viên chức nữ , giúp họ cân bằng giữa cuộc sống và nghề nghiệp , dân binh và thăng tiến , qua đó có khả năng tăng dần số lượng cán bộ quản lý là nữ ở Việt Nam , đóng góp vào mục đích tăng dần tỷ lệ phu nu nắm Các ngài trí lãnh đạo trên cả thế giới của tập đoàn Diageo plc lên 30% vào năm 2014. "Trao quyền biếu phụ nữ là một cách để từng lớp trở nên công bình hơn phê chuẩn việc giúp họ tiếp cận các nguồn lực để đạt được thành công , vì lợi ích không chỉ của riêng người phụ nữ mà còn của con cái , gia đình họ và nhìn rộng ra là toàn từng lớp , ” bà Phạm Kiều Oanh , Giám đốc CSIP nhấn mạnh.
Plan W được khai triển tại Việt Nam là một phần trong cam kết: tập đoàn Diageo plc dành 10 triệu USD để trao quyền cho 2 triệu phụ nữ ở 17 quốc gia thuộc lĩnh vực châu Á - thái hoà Dương trong giai đoạn 2013 - 2017. Ở mỗi quốc gia , dự án sẽ có cách tiếp cận khác nhau , ăn nhập với từng thị trường để hỗ trợ phu nu.
Ngọc Bích.
SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image