Thư Đại tướng chỉ dạy thế hệ thanh niên Việt Nam

Lời Đại tướng chỉ dạy thế hệ thanh niên Việt Nam

"Đồng bào, đồng chí các thế hệ trước, đặc biệt là thế hệ thanh niên đã phát huy được truyền thống vĩ đại của dân tộc ta, làm nên những kỳ công phi thường, giành thắng lợi to lớn. Ngày nay, nhiệm vụ của thế hệ trẻ và của toàn dân ta phải kế tục truyền thống đó, phát huy hơn nữa, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn học tập, đi vào thực tiễn, luôn luôn đổi mới, có những thành tích to lớn và sáng tạo để làm cho nước Việt Nam ta không chỉ là quốc gia anh hùng mà còn là một nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ văn minh, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới", Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói trong cuộc phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám hồi năm 2005.

Nguồn:VTV

SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image