Mở rộng kiểm nghiệm bún tươi, bánh phở

Trong đó, 2 mẫu chứa tinopal, 2 mẫu chứa natri sunfite, 2 mẫu chứa a xít oxalic.


Một cơ sở sản xuất bún dùng hóa chất độc hại - Ảnh: Công Nguyên

Tính từ đầu tháng 7 đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về VSATTP của TP.HCM đã kiểm tra 212 cơ sở, lấy 174 mẫu các loại để kiểm tra.

Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP TP cho biết, các đoàn kiểm tra VSATTP của TP tiếp tục mở rộng việc kiểm tra và lấy mẫu; cập nhật các kết quả kiểm nghiệm để công bố cho báo đài thông tin cho người tiêu dùng biết.

 Thanh Tùng 


SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image