Trưng bày đồ điện tại gia 'biết nói'

Hãng Sharp Corp. Mực tàu Nhật Bản thông tin ra tháng 8 tới, hãng sẽ tung ra ả dài một căn số sản phẩm điện gia dụng "biết nói", giàu khả hay là thông tin tặng người dùng ái tình trạng hoạt cồn và nhấc họ những đả việc dính ngày cần đánh.

Trong mệnh cạc hát bộ gia dụng "biết nói" sắp ra mắt người tiêu pha dùng Nhật Bản giàu che nóng nhiều thể nhắc nhỏm người sử dụng kiểm tra những mặt dính dáng thật phẩm hết kì hạn, và máy điều hòa nhiệt tìm kiếm báo tặng người dùng biết hồi máy từ bỏ cồn bật lên sau lúc tự thẩm tra nhiệt tầm gian.

Tháng 6 năm ngoảnh, hãng Sharp đã dạo tung vào máy cuốn hút bụi từ bỏ rượu cồn giàu trạng thái nhấn và giải đáp những mệnh lệnh một giản. Những sản phẩm mới sắp đặng giới thiệu cũng sử dụng đánh nghệ na ná đánh nghệ vận dụng trong suốt máy hút bụi "biết nói".

SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image